Kupinovo vino

Proizvodnja i prerada kupinovog vina

Ovaj članak pisan je za one naše čitatelje koji žele saznati nešto više o načinima prerade i vinifikacije kupina!

Od samog početka brižno se odnosimo prema našim proizvodima. Kupinovo vino proizvodimo na najsuvremeniji način, koristeći pri tome najnovije tehnologije u svijetu vinarstva.

  • Hrvatski
  • English
  • Русский

PLANTAŽA

Planiranje terena Rigolanje

Planiranje terena (terasiranje i rigolanje). To je agrotgehnička mjera koja nam daje dobar preduvjet za uspješan voćnjak dugi niz godina. Rigolanje se vrši na dubini od 50- 80 cm. nakon kojeg se dodaje vapnenac i stajski gnoj.


Postavljenje armature za kupine

Kupina je grmolikog uzgojnog oblika i kao takva mora imate armaturu. Armatura koju mi koristimo je klasična vinogradarska armatura, 3 reda žice, a zadnja dva reda imaju duplu žicu.


Sadnja kupine – jesen

Sadnja

Sadnja se obavlja u jesen ili u proljeće.


Sam početak vegetacije je početkom travnja kada su izboji na 15-20 cm. Travnato-djetelinska smjesa je posađena između redova zbog svojih dobrih osobina, a koja zahtjeva minimalnu njegu.


Početak vegetacije Kupine u cvatnji Sredina lipnja. Kupine pred zriobu Berba

Vinarija Marcius

Inox cisterne

Vinarija Marcius proizvodi vino na najsuvremeniji način, koristeći pri tome najnovije tehnologije u svijetu vinarstva. Proizvodnju našeg kupinovog vina baziramo na tehnologiji proizvodnje crnih vina, pa tako koristimo jedan od najsuvremenijih vinifikatora današnjice. Provodimo kontroliranu fermentaciju, pa tako i na taj način doprinosimo vrhunskoj kvaliteti našeg vina.


Punjenje vina Etiketiranje boca Čuvanje vina u inox tankovima