Ceste

Zašto da uz ceste raste korov ? Korov uz cestu smanjuje veličinu kolnika i prisiljava pješake da još k tome i hodaju po cesti. Stavimo Ecoraster i na taj način spriječimo širenje korova na ceste, a pješacima povećajmo sigurnost u prometu !

Parkirališta

Na slikama je prikazan EKORASTER položen na parkiralištu. Umjesto asfalta ili betona, sad je ovdje i dalje trava, ali bez nekakvih rupa ili blata. Naravno, EKORASTER omogućuje travi da izraste točno toliko da ne predstavlja nekakav dodatan problem u smislu košenja ili održavanja.

Nema blata, nema rupa, nema pucanja asfalta ili betona….

Ne zaboravite, prošli ste i neusporedivo jeftinije nego da ste istu površinu asfaltirali ili betonirali !!