Zašto da uz ceste raste korov ? Korov uz cestu smanjuje veličinu kolnika i prisiljava pješake da još k tome i hodaju po cesti. Stavimo Ecoraster i na taj način spriječimo širenje korova na ceste, a pješacima povećajmo sigurnost u prometu !